8 Μαΐ 2014

Πλαίσιο ΟΛΜΕ για συνεδριάσεις αυτοαξιολόγησης


Οι καθηγητές του............................, ζώντας τα πραγματικά προβλήματα του σχολείου μέσα από την καθημερινή μας προσπάθεια για τη μόρφωση των μαθητών διαπιστώνουμε ότι:
Το δημόσιο σχολείο ( εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές) επειδή αποτελεί βασικό κύτταρο της κοινωνίας για την εξέλιξή της, έχει ανάγκη την ολόπλευρη και καθολική  στήριξη σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του.
Επισημαίνουμε τους σημαντικότερους:
- Ουσιαστική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών από την αύξηση  του προϋπολογισμού για την παιδεία.
- Κατάργηση του ν. 4186/12, μη εφαρμογή του στην Α΄ Λυκείου.
- Επαναφορά τομέων και ειδικοτήτων που καταργήθηκαν από τα ΕΠΑΛ και των εκπαιδευτικών που απολύθηκαν ή μετατάχθηκαν.  
- 20 μαθητές στο τμήμα με ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των υποστηρικτικών δομών λειτουργίας (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, ηλεκτρονική - διοικητική γραμματεία, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, σχολικός φύλακας κ.α.)