17 Ιουλ 2013

Πληρωμές δεδουλευμένων παρελθόντων ετώνΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι Αττικής


Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, παρακαλούμε για την μεταφορά πιστώσεων ύψους 28.000 € και 12.000 € αντιστοίχως στους ΚΑΕ 9511 και ΚΑΕ 9711 του Ειδ. Φορέα 182.
Οι πιστώσεις αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να εξοφληθούν δεδουλευμένα εκπαιδευτικών του Νομού Λέσβου για το έτος 2011, όπως αυτά αναλύονται στο παραπάνω σχετικό (Λέσβος – Λήμνος – Άγιος Ευστράτιος).
Για τα δεδουλευμένα αυτά, όπως φαίνεται και στο σχετικό, υπάρχει σύμφωνη γνώμη για την εκκαθάρισή τους από την αρμόδια ΥΔΕ Λέσβου.
Δεδομένου ότι τα σχετικά ποσά έχουν δαπανηθεί από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για τις μετακινήσεις τους στα σχολεία διάθεσής των και μάλιστα προ διετίας και ότι αποτελούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους που λείπουν από τις οικογένειές τους σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να λυθεί το χρονίζον αυτό πρόβλημα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου