28 Ιαν 2014

Διευκρινίσεις για την αυτοαξιολόγηση


Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου, απαντώντας σε ερωτήματα που έθεσαν συνάδελφοι στη Γενική Συνέλευση της 23/1 για το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της αντίδρασής μας στον θεσμό αυτό, έχει να κάνει τις εξής διευκρινήσεις:
1. Επιμένουμε ότι ο μόνος συνεπής δρόμος υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου, αντίστασης στις αντι-εκπαιδευτικές πολιτικές, άμυνας απέναντι στις απολύσεις και στη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων, είναι αυτός που περνάει μέσα από την απόρριψη του θεσμού αυτού και την άρνηση συμμετοχής στις ομάδες εργασίας που προβλέπονται. Γι’ αυτό καλούμε τους συλλόγους να αποφασίσουν τη μη συμμετοχή των σχολείων τους στο πρόγραμμα, προτείνοντας και το παρακάτω σχέδιο έκφρασης της συλλογικής μας αντίθεσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ........................ Γυμνασίου / ΓΕΛ / ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ δηλώνει ότι είναι αντίθετος με τη λεγόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.
Η αξιολόγηση δεν έχει στόχο να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο καλύτερο για να υπηρετήσει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Το σχολείο που διαμορφώνεται, μέσω και της αξιολόγησης, θα υποβαθμίσει παραπέρα τη μόρφωση που λαμβάνουν τα παιδιά, θα έχει σαν αποτέλεσμα το παραπέρα χτύπημα των εργασιακών-μισθολογικών δικαιωμάτων αλλά και την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Δεν θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, το δικαίωμα στη μόρφωση πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά.
Στην κατεύθυνση αυτή, με βάση την απόφαση του σωματείου μας και του κλάδου μας, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και δε συγκροτούμε τις ομάδες εργασίας.
2. Στις αυταρχικές πρακτικές και τις πιέσεις όσων τονίζουν δήθεν την υποχρεωτικότητα του θεσμού απαντάμε τα εξής:
α) Η σχετική εγκύκλιος τονίζει ότι «Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική/παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων». Όμως στο ΦΕΚ τ.β΄ 614/15-3-2013, όπου είναι δημοσιευμένη η σχετική υπουργική απόφαση, υπάρχει διαφορετική διατύπωση: ούτε αναφέρει ότι είναι υποχρεωτική η διαδικασία ούτε αναθέτει στους Διευθυντές και στα στελέχη αποκλειστικά την ευθύνη, αντίθετα αναφέρει ότι «την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου».
Περαιτέρω, ενώ η εγκύκλιος όντως μιλάει για «υποχρεωτική εφαρμογή της ΑΕΕ», πουθενά δεν κάνει λόγο για υποχρεωτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες. Γι’ αυτό ας μην προτρέχουν κάποιοι να απειλούν με πειθαρχικά και διώξεις, καθώς ούτε οι Διευθυντές έχουν τη δικαιοδοσία να ορίζουν αυθαίρετα τις «ομάδες εργασίας» χωρίς απόφαση συλλόγου, ούτε οι συνάδελφοι που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν, δεοντολογικά, να επιβάλλουν σε όσους δεν το θέλουν να συμμετάσχουν. Θυμίζουμε δε ότι και στην πιλοτική φάση τα ελάχιστα σχολεία που εκπόνησαν την ΑΕΕ το έκαναν χωρίς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών που διαφωνούσαν με τον θεσμό και μειοψήφησαν.
β) Σύμφωνα με πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν υπάρχει «αυτοδίκαιη αργία» για υπηρεσιακά αδικήματα που γίνονται στη βάση αποφάσεων συλλογικών οργάνων (δες μη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας αυτοαξιολόγησης). Η μαζικότητα των αποφάσεων των συλλόγων επίσης θα κάμψει οποιαδήποτε σκέψη ανακίνησης πειθαρχικών από τη Διοίκηση. 
γ) Δεν έχουμε καμία υποχρέωση ΤΩΡΑ να ξεκινήσουμε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο ίδιος ο νόμος 3848/10 στο άρθρο 32 παρ. 1 αναφέρει: «Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά». Αυτό το πρόγραμμα σύμφωνα με τον ίδιο νόμο αποτελεί τη βάση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Άρα η διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει τώρα στη μέση της χρονιάς και η πρόσφατη εγκύκλιος του Υφυπουργού δεν είναι ανώτερη του νόμου.
Επιπλέον, δεν προβλέπεται κανένα άλλο χρονικό πλαίσιο ή προθεσμία υλοποίησης πέραν της υποβολής της Έκθεσης της Γενικής Εκτίμησης, που για φέτος ταυτίζεται με την Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης, και η οποία πρέπει να υποβληθεί από το Διευθυντή/τρια του σχολείου ηλεκτρονικά στο Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ τον Ιούνιο του 2014. Οπότε, οποιοδήποτε άλλο χρονικό περιθώριο που μπαίνει ως υποχρεωτικό δεν εμπίπτει σε καμία νομοθεσία.
δ) Δεν προβλέπεται πουθενά στο σχέδιο ΑΕΕ και στην αποτίμηση των δεικτών ποιότητας που ζητούνται, αξιολόγηση των βιβλίων και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Αν είχε ένα νόημα οι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν τις απόψεις πάνω σε ζητήματα της δουλειάς τους, η διαδικασία αυτή θα έπρεπε να ξεκινά από αυτές τις παραμέτρους. 
ε) Δεν μπορεί να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει αν και που θα εργάζεται την επόμενη χρονιά. Άρα ως εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε ούτε να δεσμεύσουμε το σχολείο και τον σύλλογο της επόμενης χρονιάς ούτε να δεσμευθούμε οι ίδιοι σε μια διαδικασία που δεν θα μπορέσουμε, ούτως ή άλλως, να διαμορφώσουμε ως το τέλος.
ς) Ο τεράστιος όγκος δουλειάς που προβλέπεται- παρά τις παραπλανητικές βολές από τους εισηγητές του προγράμματος- δεν κρύβεται και απαιτεί, από τη μια, την υποτίμηση της αναγκαίας καθημερινής δουλειάς που έχει ο εκπαιδευτικός στο σχολείο και, από την άλλη, την καταστρατήγηση του εργασιακού ωραρίου που προβλέπει ο νόμος-πλαίσιο 1566/85. Πρόκειται δηλ. για τεράστια κατασπατάληση δημιουργικού χρόνου από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα επηρεαστεί αρνητικά στο παιδαγωγικό του ρόλο.
Και ας θέσουμε και ορισμένα ερωτήματα στους εισηγητές της ΑΕΕ:
Ø  Τι εξυπηρετεί εντέλει η ΑΕΕ της σχολικής μονάδας;
Ø  Τι δεν γνωρίζει το Υπουργείο για τα σχολεία, τη στιγμή που υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή όλων των στοιχείων;
Ø  Δεν γνωρίζει την υποχρηματοδότηση των σχολείων που έφτασε το 40% εδώ και τρία χρόνια;
Ø  Δεν γνωρίζει τα κτίρια, την υποδομή;
Ø  Δεν γνωρίζει ότι πέρασαν τα Χριστούγεννα για να στείλουν καθηγητές με μπλοκάκι στα ΕΠΑΛ;;;
Ø  Με αξιολόγηση τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι συνάδελφοι των ΕΠΑΛ;
Συναδέλφισσες/-οι
Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας είναι ήδη απαξιωμένη ηθικά στις συνειδήσεις της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών για χίλιους λόγους. Κάθε μέρα νέα σχολεία προστίθενται πανελλαδικά στον κατάλογο όσων αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Λίγα μόνο στελέχη της εκπαίδευσης επιχειρούν σπέρνοντας απειλές και καλλιεργώντας τον φόβο να επιβάλουν μια άδικη πολιτική. Ακόμα και οι σύλλογοι των στελεχών της εκπαίδευσης (Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων και Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Α΄θμιας Εκπαίδευσης) υποστηρίζουν, με διάφορες αποχρώσεις, ότι δεν πρέπει να υλοποιηθεί η αυτό-αξιολόγηση.
Καλούμε τους συλλόγους να αποφασίσουν τη μη συμμετοχή των σχολείων τους στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, αξιοποιώντας τόσο το υπόδειγμα πρακτικού της Ο.Λ.Μ.Ε. όσο και τα πολιτικά επιχειρήματα της απόφασης της ομοσπονδίας καθώς και τα παραπάνω τεχνικά-νομικά επιχειρήματα. Να ενημερώνουν επίσης οι συνάδελφοι την Ε.Λ.Μ.Ε. ώστε να παρεμβαίνει σε συνεδριάσεις συλλόγων, όπου υπάρχει ανάγκη. Να σπάσουμε τον φόβο συλλογικά, με ενότητα και αλληλεγγύη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου