11 Φεβ 2014

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα συνεδριάσει στα γραφεία του σωματείου την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, ώρα 6:00 μ.μ..
Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.  Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας.
2. Νέο Λύκειο.
3. 10ο εκπαιδευτικό συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε..
4. Υγεία-ασφάλιση: ενημέρωση από αρμόδιους φορείς.
5. Άλλα θέματα. 

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τους συναδέλφους και η παρουσία τους επιθυμητή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου