29 Απρ 2014

Ημερίδα Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου


Η Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου οργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Νέο Λύκειο – Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι προτάσεις της Ο.Λ.Μ.Ε.» το Σάββατο 3 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα τελετών των Κεντρικών Λυκείων Μυτιλήνης. Οι εισηγήσεις της ημερίδας στηρίχτηκαν στα συμπεράσματα του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Ο.Λ.Μ.Ε. στα Γιάννενα (28-30/3) και τις επεξεργάστηκαν κριτικά ομάδες εργασίας της Ε.Λ.Μ.Ε.. Την παρουσίαση των θέσεων της ομοσπονδίας θα κάνει ο Παύλος Χαραμής, πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ο.Λ.Μ.Ε..

Σε μια περίοδο που πραγματοποιούνται σοβαρές αρνητικές παρεμβάσεις και αλλαγές στο Λύκειο και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, όπως και στη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κρίθηκε σκόπιμο να ανοίξουμε τα ζητήματα αυτά όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς αλλά και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, γονείς, αλλά και σε φορείς, σωματεία, σε όλη την τοπική κοινωνία. Είναι μια πρωτοβουλία της Ε.Λ.Μ.Ε. που στηρίζεται στην πεποίθηση ότι βασικός ρόλος του σωματείου και του εκπαιδευτικού κινήματος δεν είναι μόνο η υπεράσπιση εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και η υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών, η επεξεργασία θέσεων για ένα σχολείο που θα στοχεύει στην ολόπλευρη και βαθιά καλλιέργεια της νεολαίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου