9 Ιουν 2014

Οικονομική στήριξη απολυμένων

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. αποφάσισε τη δημιουργία ειδικού ταμείου αλληλεγγύης, ως ένα πρακτικό μέτρο στήριξης των συναδέλφων μας που έχει ήδη διακοπεί η μισθοδοσία τους αλλά και όσων βρίσκονται ακόμα σε διαθεσιμότητα, υπό την απειλή της απόλυσης. Γι’ αυτό το λόγο η Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου ξεκινάει καμπάνια ώστε να συμβάλλουν και οι συνάδελφοι του νησιού στη δημιουργία του ταμείου αυτού.
Κάθε εκπαιδευτικός καλείται να συνεισφέρει δύο (2) ευρώ το μήνα. Στις προβλεπόμενες συνεδριάσεις των επόμενων ημερών καλούνται σε κάθε σχολείο οι σύλλογοι να ορίσουν έναν υπεύθυνο εκπαιδευτικό για τον σκοπό αυτό. Αυτός:
  • θα συλλέγει τα χρήματα από την 1η έως την 5η κάθε μήνα,
  • θα τηρεί κατάσταση με όσους συνεισφέρουν στο ταμείο αυτό,
  • θα τα καταθέτει στο λογαριασμό αλληλεγγύης της Ο.Λ.Μ.Ε. (114-00-2002-005940 ALPHA BANK),
  • θα τοιχοκολλεί στην αίθουσα του συλλόγου ή θα αρχειοθετεί την απόδειξη της κατάθεσης και
  • θα στέλνει αντίγραφο στην Ε.Λ.Μ.Ε.. 
Για να απλοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία δίνεται, προφανώς, η ευχέρεια στους συλλόγους να μαζεύουν και να καταθέτουν τα χρήματα και ανά δύο, τρείς ή περισσότερους μήνες, ενώ καλό θα ήταν η πρώτη δόση, λόγω καλοκαιριού, να είναι μεγαλύτερη.
Συναδέλφισσες/-οι
Ο κλάδος μας δεν πρέπει να αποδεχτεί τις απολύσεις εκπαιδευτικών. Εξακολουθούμε να θεωρούμε όλους αυτούς συναδέλφους. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την επαναπρόσληψη όλων και την επαναλειτουργία όλων των τομέων και των ειδικοτήτων της ΤΕΕ που καταργήθηκαν. Μπροστά σε αυτό το τεράστιο καθήκον η δημιουργία του ταμείου αλληλεγγύης είναι το μικρό λιθαράκι που πρέπει όλοι να βάλουμε.
ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου