23 Απρ 2015

Για τις πανελλαδικές εξετάσεις


Για μια ακόμα χρονιά το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λέσβου επανέρχεται στο ζήτημα της συγκρότησης των Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων, θέμα που συχνά προκαλεί τριβές και διαμαρτυρίες. Επαναφέροντας την γνωστή πρόταση του σωματείου, θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να υπάρξει ανανέωση τουλάχιστον 50% στα μέλη των Λυκειακών Επιτροπών, προκειμένου να εκπαιδεύονται και νεότεροι συνάδελφοι στις διαδικασίες των εξετάσεων. Και προφανώς, μια που ο ορισμός σε μια Λυκειακή Επιτροπή συνεπάγεται και μια αποζημίωση, θεωρούμε δίκαιο αυτή να μην πηγαίνει κάθε χρόνο στους ίδιους συναδέλφους.
Όσον αφορά τον ορισμό επιτηρητών, καλό θα ήταν να οριστεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός, ώστε οι συνάδελφοι να κάνουν τον μικρότερο αριθμό επιτηρήσεων καθώς, όπως είναι γνωστό, την περίοδο αυτή όλοι έχουν αυξημένες υποχρεώσεις στα σχολεία τους (θέματα, διορθώσεις, επιτηρήσεις κ.λπ.).
Για το ειδικότερο ζήτημα της εξέτασης των φυσικώς αδυνάτων, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. έχει να παρατηρήσει τα εξής:

Η ΔΔΕ Λέσβου είναι μία από τις ελάχιστες διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα (3-4) που τα τελευταία χρόνια (με εξαίρεση την περυσινή χρονιά) καλεί εξεταστές από όμορη Διεύθυνση (από τη Χίο) για την εξέταση των φυσικών αδυνάτων που είναι προφορική. Θεωρούμε πως η μετακίνηση αυτή είναι καταρχάς άσκοπη και μπορεί να γίνεται η εξέταση από καθηγητές της ΔΔΕ Λέσβου. Υπάρχουν τεχνικά τρόποι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εξέτασης υποψηφίου από οικείο του εξεταστή, εφόσον υπάρχει θέληση και καλή οργάνωση. Υπάρχουν άλλωστε παραδείγματα περιοχών- και μάλιστα νησιωτικών- που χωρίς κανένα πρόβλημα διενεργούν χρόνια τώρα τις εξετάσεις αυτές εκ των ενόντων.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι Διευθύνσεις Λέσβου και Χίου αποφασίσουν να γίνει η εξέταση με ανταλλαγή εκπαιδευτικών, οφείλουν να εξασφαλίσουν και να εγγυηθούν για τους εκπαιδευτικούς και των δύο νησιών την προβλεπόμενη εκτός έδρας αποζημίωση και προφανώς αξιοπρεπείς συνθήκες μετακίνησης και διαμονής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου