7 Μαΐ 2015

Αλλαγή τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικής εισφοράς


Μετά από ομόφωνη πρόταση του απερχόμενου Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.- και μετά από σχετικό αίτημα του Γραφείου Μισθοδοσίας της Δ.Δ.Ε.- η Γ.Σ. αποφασίζει επίσης ομόφωνα την αλλαγή του τρόπου παρακράτησης της συνδικαλιστικής εισφοράς σε Ε.Λ.Μ.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Αντί για τη μηνιαία παρακράτηση, η συνδρομή πλέον θα παρακρατείται σε τέσσερις δόσεις των 5 ευρώ, στα δύο δεκαπενθήμερα του Οκτώβρη και του Απρίλη.
Ο λόγος της αλλαγής είναι η συνεπέστερη τήρηση του μητρώου των μελών του συλλόγου και η ευκολότερη οικονομική μας τακτοποίηση απέναντι στην ομοσπονδία. Πρακτικά ζητήματα της μετάβασης στο νέο σύστημα θα διευθετηθούν μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Μισθοδοσίας.
Σημειώνεται τέλος ότι ο τρόπος παρακράτησης της συνδικαλιστικής συνδρομής δεν μπορεί παρά να είναι υποχρεωτικά ενιαίος για όλα τα μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου